RSS památky HK

Krajské město, které láká milovníky divadla, hudebních festivalů a zejména skvělé architektury. Významné architektonické památky Hradce Králové představují stavební vývoj města od středověku až do 20. století. Hradec Králové je právem označován za živou učebnici architektury.

Sight Bílá věž
Hranolovitá zvonice s renesančním portálem v přízemí, téměř 72 metrů vysoká, postavená zevně z bílých pískovcových kvádrů a uvnitř z cihel. Její základna má rozměry 10x10 metrů, směrem vzhůru se zužuje. Věž tvoří 6 pater, výrazně oddělené římsami. Na věž vede 234 schodů a nabízí návštěvníkům krásné výhledy na město i daleké okolí. Bílá věž tvoří spolu se sousední katedrálou svatého Ducha typickou dominantu Hradce Králové.
Sight Biskupský palác
Reprezentativní barokní dvoupatrová budova se čtvercovým nádvořím uprostřed sloužící jako biskupská rezidence. V kapli byl roku 1786 vysvěcen na kněze Josef Dobrovský. V budově se nacházejí portréty hradeckých biskupů.
Sight Borromeum
Mohutná pozdně klasicistní budova na břehu Orlice, která byla v letech 1900-1902 vystavěna podle návrhu Viktora Weinhengsta jako náhrada za již nevyhovující prostory chlapeckého církevního konviktu.
Sight Dřevěný kostel sv. Mikuláše
Lidová stavba dřevěného kostela převezeného v roce 1935 do Hradce Králové z Habury u Medzilaborců. Je ohrazen původním plotem se šindelovou stříškou.
Sight Evangelický kostel
Kostel a fara byly postaveny v roce 1912 podle plánů architekta Oldřicha Lisky.
Sight Galerie moderního umění
Galerie moderního umění v Hradci Králové sídlí v pozdně secesní budově bývalého Záložního úvěrového ústavu, která byla postavena v letech 1911-12 podle návrhu architekta Osvalda Polívky. Interiéry jsou ve velké míře zachovány v původní podobě a vzácně se doplňují s expozicí moderního umění 20. století.
Sight Gočárovo schodiště
Významné dílo architekta Josefa Gočára z let 1909-10. Schodiště spojující ulice Na Kropáčce a Komenského je zhotoveno z armovaného betonu. Ve své době nemělo dílo po architektonické stránce obdoby. Představuje významnou památku české architektury.
Sight Grandhotel a Okresní dům
V období první republiky luxusní hotel tvořený starší nárožní budovou s pseudorokokovou fasádou z roku 1897 od architekta Viktora Weinhengsta a bývalým Okresním domem v secesním stylu z roku 1904 spolu s nově postavenou budovou z roku 1911 od architekta Jana Kotěry.
Sight Gymnázium Josefa Kajetána Tyla
Cihlová budova ve tvaru otevřené knihy se širokým schodištěm jako součást celku školské čtvrti na Tylově nábřeží (mateřská školka, základní škola a gymnázium) od architekta Josefa Gočára z let 1925-27.
Sight Hydroelektrárna Hučák na Labi
Soubor secesních budov labské hydroelektrárny s mostem přes Labe, věží a jezem od Františka Sandera z let 1909-12. Projekt elektrárny pochází od Karla Nováka. Komplex je chráněn jako národní technická památka.
Sight Jiráskovy sady
Krásně udržovaný přírodní městský park na cípu soutoku Labe a Orlice s alpináriem a rosáriem. V létě se zde konají nedělní promenádní koncerty.
Sight Kaple svatého Klimenta
Původně nejstarší kostel v Hradci Králové asi z 11. století. Dnešní podoba vychází z barokní přestavby Giovanniho Santiniho z let 1714-17. Kaple je částečně vezděna do Bílé věže.
Sight Katedrála svatého Ducha
Gotická cihlová stavba, konstruktivní a dekorativní části jsou z pískovce. Skládá se ze tří lodí. Pochází z počátku 14. století, poslední úpravy jsou z období 2. světové války. Ze zařízení jsou zajímavé zejm. pozdně gotický oltář z roku 1494, raně barokní oltář z roku 1688, obraz Petra Brandla Svatý Antonín a pozdně gotické pastoforium. V roce 1424 byl v katedrále přechodně pohřben Jan Žižka z Trocnova. Katedrála svatého Ducha tvoří spolu se sousední Bílou věží typickou dominantu Hradce Králové.
Sight Klicperovo divadlo
Novorenesanční budova s klasicistními prvky od architekta Viktora Weinhengsta zbudovaná v letech 1884-85. Společně s ostatními přilehlými budovami sloužící divadlu vytváří krásný divadelní areál.
Sight Kostel Božského srdce Páně
Působivá církevní stavba ze železobetonu s dominantní 45 metrů vysokou věží s křížem, v níž jsou zavěšeny 3 zvony, tvoří nejvýraznější dominantu Pražského Předměstí. Kostel byl postaven podle návrhu Bohumila Slámy na památku padlých vojáků královéhradecké diecéze v první světové válce a je zajímavým příkladem církevní funkcionalistické architektury.
Sight Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Barokní jednoloďní kostel s bočními kaplemi postavený Carlem Luragem, původně jezuitský. Zařízení kostela je většinou pozdně barokní pocházející z doby po požáru v roce 1762. Ke kostelu přiléhá bývalá jezuitská kolej a kaple sv. Josefa.
Sight Lékařská fakulta UK
Původně armádní budova sborového velitelství podle návrhu Jana Reichla z let 1936-38 ve stylu funkcionalismu. V letech 1946-47 ji autor adaptoval pro provoz lékařské fakulty.
Sight Masarykovo náměstí
Urbanistický projekt od Josefa Gočára řešený v trojúhelníkovém půdorysu s konkávně prohnutou kulisou trojposchoďových domů s prstencově se rozbíhajícími ulicemi. Náměstí je nejvýraznějším prvkem hradecké pěší zóny.
Sight Muzeum východních Čech
Krásná muzejní budova postavená na labském nábřeží v letech 1909-12 podle návrhu významného architekta Jana Kotěry představuje vrcholné dílo české secesní architektury.
Sight Měšťanské domy na starém městě
Měšťanské domy na Velkém a Malém náměstí a v přilehlých uličkách jsou převážně renesančního a barokního původu. K nejkrásnějším patří barokní dům čp. 34 zvaný Špulákův a renesanční kanovnické domy v barokní úpravě s krásnými štíty tvořící řadu táhnoucí se od Nového pivovaru k biskupskému paláci.