Rozhledna Hořický chlum

Adresa odkazu: http://kct-horice.sweb.cz/rozhledna.html