Jiráskova chata Dobrošov

Adresa odkazu: http://www.volny.cz/kctnachod/dobrosov.htm