Úvod Celý kraj Police nad Metují
Police nad Metují Police nad Metují

Budova radnice
Městečko s mnoha měšťanskými i církevními památkami. Historické centrum tvoří čtvercové náměstí s dominantní barokní radnicí, církevní stavby jsou soustředěny kolem benediktinského kláštera. Police nad Metují je oblíbeným východiskem turistických cest na horu Ostaš a do Broumovských stěn.

Město Police nad Metují vzniklo jako osada kolem benediktinského kláštera postaveného břevnovskými benediktiny po roce 1213, kdy jim Přemysl Otakar I. daroval okolní krajinu. Police se i s klášterem rozrůstala a ještě ve 13. století zíkala významná městská privilegia. Ve 14. století začal význam kláštera pomalu upadat kvůli nově založenému kláštěru v Broumově. Katastrofu pro město představovaly husitské války, ve kterých byly klášter i městská zástavba téměř zcela zničeny Zikmundovým vojskem a mnoho obyvatel bylo povražděno. Tyto události připomíná nápis ve sluji Českých bratří na Ostaši. Poté se město začalo opět pomalu rozvíjet, v průběhu staletí se mu však nevyhlo mnoho dalších válek se všemi negativními následky. V roce 1786 byl nařízením Josefa II. zrušen polický klášter. Dnes je historické centrum Police chráněno jako městská památková zóna.

Návštěvníci města dnes mohou vidět zachovaný středověký půdorys města kolem čtvercového Masarykova náměstí, ze kterého se rozebíhá síť ulic. Dominantou náměstí je barokní jednopatrová budova radnice přestavěná roku 1718 Kiliánem Ignácem Dintzenhoferem z původní radnice z 16. století. Po požáru byla v roce 1876 dostavěna stávající osmiboká věž s cimbuřím ve slohu tudorské gotiky, čímž však byla necitlivě narušena původní barokní architektura. Uprostřed náměstí se tyčí krásně zdobený mariánský sloup se sochou Bolestné P. Marie od Jana Brokoffa, vedle stojí empírová kašna z roku 1818 a pod ní skalka s artéským pramenem vyvěrající z hloubky 70 m.

Nedaleko od Masarykova náměstí stojí budovy benediktinského kláštera a klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Klášter byl budován od začátku 13. století, ale mnohokrát vyhořel a jeho dnešní barokní podoba pochází ze 17.-18. století. Budovu kláštera tvoří čtyři jednopatrová křídla kolem čtvercového nádvoří. V protorách kláštera je instalována muzejní expozice, kde lze vidět např. secesní opatskou kapli a místnost pro pobyt opata. Klášterní kostel se začal stavět v roce 1253, vysvěcen byl roku 1294. Je 50 metrů dlouhý a 16 metrů vysoký. Ke stavbě byl použit opukový kámen a pískovcové kvádry. Přestože byl kostel několikrát poničen požáry a mnohokrát stavebně upravován, zachoval si dodnes řadu gotických a dokonce románských prvků, a patří tak k cenným ukázkám ranně gotické architektury. Vchod do kostela tvoří nádherný raně gotický kamenný portál z let 1270-1280 se zbytky románských prstenců. Mezi významné památky patří i freska hlavy Krista z doby kolem roku 1300, nástěnný sanktuář nebo portál do sakristie. Vedle kláštera leží hřbitov s mariánskou studánkou a bývalým farním kostelem Narození Panny Marie. Stojí na místě původní dřevěné kaple, kterou zbudovali břevnovští mniši jako první církevní stavbu při zrodu polického kláštera. Dnešní podoba pochází z přestavby kostela a následného zboření kostelní lodi v 18. století.

Police nad Metují představuje výbornou základnu pro výlety do okolních skalních měst. Nejblíže položené skalní útvary leží na vrchu Ostaš (3,5 km po zelené trase k úpatí) a v Broumovských stěnách (6 km po červené trase na Hvězdu), vzdálenější jsou Adršpašsko-teplické skály (3,5 km po zelené pod Ostaš, pak 8,5 km po červené k osadě Skály).

V Polici nad Metují se nachází muzeum legendární stavebnice Merkur. 

V dubnu 2012 bylo v Polici nově otevřeno Muzeum papírových modelů.

- Poloha
Místo: Památník města Police nad Metují, Klášter 1, 549 54 Police nad Metují
GPS: 50°32'12.736"N, 16°14'0.616"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Muzejní expozice v klášteře je otevřena od května do září denně mimo pondělí od 9 do 12 hod. a od 13 do 16:30 hod. V květnu ve stejný čas, ale pouze v pátek, sobotu a neděli.

Klášterní kostel je přístupný v době bohuslužeb.

Muzeum Merkur je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. V době letních prázdnin každý den od 9 do 17 hodin.

Muzeum papírových modelů je otevřeno denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

- Další informace
Město Police nad Metují
- Doporučená literatura
Související články vydané v ČR